Logo firmy Redcom

DACH, a ANALIZA RYNKU, czy można te zagadnienia połączyć?

Płyta obornicka 4

W 1917 roku S. Szyller pisał w „Tradycji budownictwa ludowego w architekturze polskiej”: „W pojęciu myśl o dachu tkwi najsilniej. Twierdzę, że dach (...) na chacie polskiej jest protoplastą, z którego rozwinęła się architektura polska.”

Dach jest podstawowym elementem każdego budynku mieszkalnego. Jego wygląd, kształt i rodzaj nadają tej budowli swoisty, niepowtarzalny styl i charakter.

Dach tworzy dom

Dach wieńczy dzieło domu, tworząc jego określony obraz architektoniczny. Rodzaj, kolor i faktura wybranego pokrycia mają niezwykle duże znaczenie w kształtowaniu form dachowych. Dachy o identycznych kształtach przez wprowadzenie różnych pokryć są postrzegane jako zdecydowanie inne. Źle dobrane do kształtu dachu pokrycie może całkowicie zniweczyć wartości estetyczne formy i na odwrót – walory pokrycia mogą bardzo często maskować niedociągnięcia formy. Wszystkie zatem zabiegi związanej z jej prawidłowym ukształtowaniem powinny być priorytetowe zarówno dla projektanta, jak i inwestora. Dach może również świadczyć o poziomie wrażliwości inwestora na piękno. Piękno jest towarem luksusowym i wymaga odpowiednich środków finansowych – jak każdy towar. Oprócz piękna dachu należy pamiętać również o jego funkcjonalności, tzn. musi on stanowić barierę dla opadów, wiatru, wysokich temperatur w okresie letnim i zapobiegać nadmiernym stratom ciepła i zawilgoceniu warstw izolacyjnych podczas zimy. Uświadomienie tej prawdy inwestorowi pozwoli mu na osiągnięcie sukcesu i na zwiększenie ładu przestrzennego w mikro i makro skali.

Analiza rynku – klucz do sukcesu

Czym bowiem jest sukces? Dla jednych – jak największym zyskiem w jak najkrótszym czasie, dla innych – sławą, popularnością w mediach, a dla przedsiębiorstw – zdobyciem udziału w rynku, zadowoleniem klientów, wzrostem pozycji firmy, a niekiedy kombinacją dwóch lub więcej czynników. Jednym z ważnych czynników, które pomagają w osiągnięciu sukcesu rynkowego jest właściwa analiza rynku. Dzięki niej możemy w sposób odpowiedni określić możliwości i warunki rozwoju danego przedsięwzięcia.

Według znanych praktyków zarządzania: „firma odnosząca sukces to taka, w której efektywność, czyli stosunek przychodów do poniesionych kosztów, jest w długim okresie wyższa od średniej w branży.” Jaka rolę pełni więc odpowiednia analiza w doborze dachu?

Wybór właściwego pokrycia jest elementem niezwykle trudnym zważywszy na mnogość producentów, firm handlowych i wykonawczych oferujących wiele rodzajów pokryć dachowych, a także co wyda się paradoksalne - poprzez zbyt duży natłok informacji...

I właśnie dlatego, odpowiednia analiza rynku przeprowadzona przez właściwych specjalistów jest czynnikiem wspomagającym ten właściwy wybór - jakim jest zakup najlepszego, najpiękniejszego oraz odpowiedniego pokrycia dachowego na nasz dom.

Niekiedy jest to wybór pierwszy i zarazem ostatni, dlatego też warto przeprowadzić właściwą analizę lub powierzyć jej przeprowadzenie firmie REDCOM LTD ...

Bartłomiej Redman

zobacz pozostałe artykuły z bazy wiedzy »