Kontenery socjalne

kontenery mieszkalne
Redcom LTD następujące rodzaje kontenerów:
  • socjalne
  • biurowe
  • sanitarne
  • budowlane
  • techniczne
  • ze zbiornikami na fekalia
  • kontenery przeznaczenia

W zależności od przeznaczenia można dowolnie kształtować łączyć ze sobą poszczególne moduły oraz według uzgodnień je wyposażać.


Dostępne podstawowe modele:

Kontener biurowy:

kontenery mieszkalne

Socjalno-biurowy typ 2

kontenery mieszkalne

Socjalno-biurowy typ 3

- z zapleczem sanitarnym

kontenery mieszkalne

Socjalno-biurowy typ 4

kontenery mieszkalne

Redcom LTD oferuje bogaty typoszereg kontenerów sanitarnych:

typ A

kontenery mieszkalne

typ B

kontenery mieszkalne

Kontener typu WC dla kobiet i mężczyzn

kontenery mieszkalne

Sanitarny typ D

kontenery mieszkalne

Kontener typu E WC – mini

kontenery mieszkalne

Prosimy pamiętać o dowolności konfigurowania obiektów.

Zapraszamy do składania zapytań.

Przykładowe realizacje

kontenery socjalne
1
kontenery socjalne
2
kontenery socjalne
3
kontenery socjalne
4
kontenery socjalne
5
kontenery socjalne
6
kontenery socjalne
7
kontenery socjalne
8
kontenery socjalne
9
kontenery socjalne
10
kontenery socjalne
11
kontenery socjalne
12
kontenery socjalne
13