Informacje prawne

Serwis REDCOM ma charakter wyłącznie informacyjny. REDCOM nie udziela żadnej gwarancji, co do formy i treści informacji umieszczonych w serwisie, w szczególności w zakresie bazy wiedzy, dokładności, zupełności, szczegółowości oraz przydatności informacji dla określonych działań użytkowników serwisu. Żadna z informacji zamieszczonych w serwisie, w szczególności dotycząca produktów REDCOM, nie stanowi oferty REDCOM. Firmie REDCOM przysługuje prawo zmiany jakichkolwiek informacji umieszczonych w serwisie, w wybranym przez nią terminie, bez konieczności uprzedniego powiadomienia Użytkowników serwisu.


Prawa autorskie

Wszelkie prawa do serwisu REDCOM, w tym do jakichkolwiek jego elementów graficznych oraz układu stron serwisu oraz jakichkolwiek innych jego elementów są zastrzeżone. Korzystanie z serwisu jest dopuszczalne jedynie w zakresie tzw. dozwolonego użytku Użytkownika Serwisu, tj. wyłącznie w celu prywatnym i niekomercyjnym, pod warunkiem nienaruszania jakichkolwiek praw wynikających z przepisów prawa, w szczególności praw autorskich lub praw ochronnych na znaki towarowe. Korzystanie z serwisu w inny sposób wymaga zawarcia odpowiedniej pisemnej umowy z REDCOM.


Znaki towarowe i ochrona prywatności

Znaki towarowe umieszczone na stronie są znakami zarejestrowanymi na rzecz REDCOM w Urzędzie Patentowym i są chronione prawem. W celu ochrony i poszanowania prywatności Użytkowników Serwisu, wszelkie dane osobowe zamieszczone w Serwisie lub przetwarzane w związku z prowadzeniem Serwisu, w tym dane Użytkowników Serwisu, są chronione zgodnie z przepisami.


Kontakt

W przypadku pytań Użytkowników Serwisu dotyczących warunków korzystania z Serwisu, prosimy o kontakt pod adresem mailowym.