Kontenery techniczne typu GRAND DESERT

Kontenery techniczne typu GRAND DESERT zostały zaprojektowane i wyprodukowane do z myślą o ich stosowaniu w trudnych warunkach terenowych. Tam gdzie trzeba niezawodności, solidności i odporności na warunki klimatyczne to należy zastosować nasze produkty. Kontenery techniczne naszej firmy posiadają konstrukcję monolityczną, w całości wykonaną ze stali.
GABARYTY KONTENERA TECHNICZNEGO

Długość: 2,99 m – 6,05 m – 9,15 m - 12,19 m
Szerokość: 2,43 m - 2,9 m
Wysokość zewnętrzna: 2,59 m – 2,89 m - 3,09 m
Wysokość wewnętrzna: 2,19 m – 2,5 m - 2,7 m

Inne wymiary mogą być dostosowane do wymagań Klienta.