Logo firmy Redcom

Standardowe rozwiązania montażu płyt dachowych

Mocowanie płyt dachowych do płatwi stalowej

Mocowanie płyt dachowych do płatwi stalowej 1

Mocowanie płyt dachowych do kalenicy

Mocowanie płyt dachowych do kalenicy

Okap

Okap

Połączenie płyty dachowej z płytą ścienną (szczyt)

Połączenie płyty dachowej z płytą ścienną (szczyt)

Zakończenie płyt dachowych w szczycie dachu jednospadowego

Zakończenie płyt dachowych w szczycie dachu jednospadowego

Łączenie płyt dachowych na długości

Łączenie płyt dachowych na długości

Połączenie płyty dachowej z murkiem ogniowym

Połączenie płyty dachowej z murkiem ogniowym