Standardowe rozwiązania montażu płyt dachowych

Mocowanie płyt dachowych do płatwi stalowej


Mocowanie płyt dachowych do kalenicy


Okap


Połączenie płyty dachowej z płytą ścienną (szczyt)


Zakończenie płyt dachowych w szczycie dachu jednospadowego


Łączenie płyt dachowych na długości


Połączenie płyty dachowej z murkiem ogniowym