PUR/PIR z widocznym mocowaniem

Płyty z rdzeniem poliuretanowym, a także z rdzeniem poliizocyjanurowym przeznaczone są głównie jako elementy ścienne do obudowy obiektów przemysłowych, w chłodnictwie , przemyśle spożywczym, a także służą jako doskonały materiał izolacyjny wykorzystywany w budownictwie ogólnym.

Rdzeń PUR oraz PIR wytwarzany jest w procesie polimeryzacji addycyjnej. W piankach poliuretanowych stosunek polioli do izocyjanianów jest równy natomiast w rdzeniu PIR poprzez zwiększenie ilości izocyjanianów kosztem polioli oraz poprzez dodanie antypirenu, rdzeń ten wykazuje się dużo większą odporność na działanie ognia niż PUR. Dlatego też płyty ścienne z z rdzeniem z pianki PIR mogą być z powodzeniem stosowane w budynkach o podwyższonych wymaganiach w zakresie odporności na ogień. Zapraszamy do kontaktu, celem sprawdzenia naszych atrakcyjnych cen.

Charakterystyka rdzenia izolacyjnego:

  • PUR sztywna pianka poliizocyjanurowa o współczynniku przewodnictwa ciepła
    Lambda l = 0,022 W/m*K, gęstość 40 (+,-) 3 kg/m³,
  • PIR sztywna pianka poliuretanowa o współczynniku przewodnictwa ciepła
    Lambda l = 0,020 W/m*K, gęstość 40 (+,-) 3 kg/m³ i podwyższone parametry przeciwogniowe

Właściwości mechaniczne:


Płyty są produkowane zgodnie z normą PN-EN 14509:2010 i posiadają oznakowanie znakiem CE
Grubość: 40mm 60mm 80mm 100mm 120mm
szerokość modularna (mm) - 1000 1000 1000 1000
1080 1080 1080 1080 1080
1150 1150 1150 1150 1150
długość (mm) na wymiar min. 2000 mm
maks. 15 000 mm
na wymiar min. 2000 mmmm
maks. 15 000 mm
na wymiar min. 2000 mmmm
maks. 15 000 mm
na wymiar min. 2000 mmmm
maks. 15 000 mm
na wymiar min. 2000 mmmm
maks. 15 000 mm

Izolacyjność [W/m2K] /*współczynnik U może się minimalnie różnić w zależności od wybranego producenta/

PUR* 0,54 0,36 0,27 0,22 0,18
PIR* 0,48 0,33 0,25 0,2 0,17

Parametry ogniowe /*parametry ogniowe mogą się minimalnie różnić w zależności od wybranego producenta/

PUR* - - - EI 15 EI 15
PIR* - - - EI 30 EI 30
reakcja na ogień PUR - B-s2,d0 B-s2,d0 B-s2,d0 B-s2,d0
reakcja na ogień PIR - B-s2,d0 B-s2,d0 B-s2,d0 B-s2,d0
rozprzestrzenianie ognia NRO NRO NRO NRO NRO

Akustyka/współczynnik izolacyjności

Rw [dB] 25 25 25 25 25
RA1 [dB] 23 23 23 23 23
RA2 [dB] 20 20 20 20 20
wsp. pochłaniania dżwięku 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15
Szczelność
Przepuszczalność powietrza Całkowita szczelność przy różnicy ciśnień -50/+50 Pa
Opór na zacinający deszcz Klasa A - całkowita szczelność przy 1200 Pa

Nośność

Płyty warstwowe poliuretanowe ścienne przenoszą obciążenia wiatrem, ciężarem własnym i obciążenia termiczne.

Ugięcia nie mogą być większe niż 1/200 rozpiętości pomiędzy podporami płyty – przy uwzględnieniu obciążeń krótkotrwałych (doraźnych) i 1/100 – przy uwzględnieniu obciążeń długotrwałych. Przyjmowane według tablic obciążenia i rozpiętości podlegają interpolacji liniowej.

Sposób łączenia z konstrukcją nośną oraz dobór łączników mechanicznych powinien być określony w projekcie technicznym obiektu. Siła przypadająca na jeden łącznik (wkręt samowiercący) nie powinien przekraczać wartości 130 daN.

Kolory

Prosimy o kontakt z Działem Handlowym

Atesty

Prosimy o kontakt z Działem Handlowym

pobierz cennik pdf: