Standardowe rozwiązania montażu płyt warstwowych ściennych

Osadzanie płyt ściennych na cokole (I)


Osadzanie płyt ściennych na cokole (II)


Styk Płyt - układ pionowy


Połączenie płyt ściennych narożnik zewnętrzny


Połączenie płyt dachowych z płytą ścienną


Połączenie płyt ściennych z oknem (wariant 1)


Połączenie płyt ściennych z oknem (wariant 2)


Połączenie płyt ściennych z oknem (wariant 3)


Połączenie płyty ściennej z nadprożem bramy


Połączenie płyty ściennej z otworem bramowym