Logo firmy Redcom

Standardowe rozwiązania montażu płyt warstwowych ściennych

Osadzanie płyt ściennych na cokole (I)

Osadzanie płyt ściennych na cokole 1

Osadzanie płyt ściennych na cokole (II)

Osadzanie płyt ściennych na cokole 2

Styk Płyt - układ pionowy

Styk Płyt - układ pionowy

Połączenie płyt ściennych narożnik zewnętrzny

Połączenie płyt ściennych narożnik zewnętrzny

Połączenie płyt dachowych z płytą ścienną

Połączenie płyt dachowych z płytą ścienną

Połączenie płyt ściennych z oknem (wariant 1)

Połączenie płyt ściennych z oknem (wariant 1)

Połączenie płyt ściennych z oknem (wariant 2)

Połączenie płyt ściennych z oknem (wariant 2)

Połączenie płyt ściennych z oknem (wariant 3)

Połączenie płyt ściennych z oknem (wariant 3)

Połączenie płyty ściennej z nadprożem bramy

Połączenie płyty ściennej z nadprożem bramy

Połączenie płyty ściennej z otworem bramowym

Połączenie płyty ściennej z otworem bramowym