Standardowe rozwiązania montażu płyt warstwowych ściennych ukrytym łącznikiem

Mocowanie płyt ściennych na podwalinie


Styk płyty ściennej - łącznik ukryty


Mocowanie płyty ściennej do słupa stalowego


Mocowanie płyt ściennych do słupa stalowego - styk